Swing Ping Pong är en ny svensk innovation för personer med förvärvad hjärnskada, äldreträning och för barn med och utan funktionsnedsättning. Träningen är repetitiv och ger koordinationsträning för öga och hand. En upprepad träning kan stärka och skapa nya förbindelser mellan nervsynapser. Träna hemma eller i träningslokalen, på egen hand eller tillsammans. Fungerar lika bra stående, sittande och liggande. Träningsredskapet Swing Ping Pong har patent, mönsterskydd och varumärkesskydd.

Fördelar

  • Repetitiv träning – bollen kommer alltid tillbaka.
  • Träning stående, sittande, liggande – i hemmet, skolan och träningslokalen.
  • Stå bakom och hjälp till med rörelserna i början.
  • Tränar upp öga och handkoordination, motorik och koncentration.
  • Träning på egen hand eller tillsammans.
  • Träning även för personer med liten muskelstyrka.
  • Förmedlar känslan av ”Att lyckas” och ”Att kunna”.

Läs om fler fördelar!

Forskning

För att stärka och skapa nya förbindelser mellan nervsynapser krävs en frivillig, repetitiv träningssituation. Detta innebär att handlingen måste upplevas givande och rolig för att vilja utföras. Man måste också se att man kan lyckas med det man gör. I samarbete med Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan Halmstad, har uppfinningen legat till grund för ett forskningsarbete kring dess nytta inom barnhabiliteringen.

Läs mer… Se film från forskningen…

GG Smile på Högskolan

Under SNAFA konferensen på Högskolan i Halmstad hösten 2012 höll GG Smile i två workshops med Swing Ping Pong. Lars Kristén, forskare på Högskolan i Halmstad, redogjorde under två seminarier för forskningsstudien på träningsredskapet.

Läs mer om konferensen under ”nyheter” …  Se film från konferensen…  Läs mer under ”Forskning”…

Utbildningsdag

Våren 2012 presenterades Swing Ping Pong på SNAFA utbildning på Habiliteringen, Sjukhuset i Halmstad. Idrottslärare från forskningsprojektet kring Swing Ping Pong höll i presentation och övningar.

Läs mer om utbildningsdagen under ”nyheter” … Se film från utbildningsdagen…

Kommentarer

Vi kommer att använda Swing Ping Pong inom gruppen förvärvade hjärnskador, t.ex. vid strokerehabilitering

Psykolog och logoped inom Västra Götalands Landsting

Ett kreativt och lättillgängligt sätt att ge barn och ungdomar motorisk träning och känna livsglädje.

Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad

Jag vill ha en hemma också

Jimmy, deltagare under forskningsstudien

Swing Ping Pong skapar förutsättningar för att vara kreativa och upptäcka nya sätt att använda det på.

Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad

Vi skall använda Swing Ping Pong vid våra sommarläger.

Habiliteringen, Skåne

Läs alla kommentarer…