GG Smile AB arbetar för att ta fram behovsbaserade innovativa produkter inom marknaden för funktionsnedsättning, rehabilitering och idrott

[ezcol_2third id=”” class=”” style=””]

Vår första produkt har varit föremål för forskning och kommande produkter är också ämnade för olika former av forskningsinsatser.  GG Smile skall bygga upp ett nära samarbete med affärspartners och tillverkande partners. bVi skall också verka för att få en positiv och inspirerande kontakt med våra återförsäljare och slutkunder via hemsidan.

 Våra produkter kommer att ha en global marknad. Via våra samarbetspartners räknar vi med att snabbt nå ut till en internationell marknad.  Vår huvudsakliga marknad utgörs av funktionsnedsättnings-, rehabiliterings och bordtennismarknaden. Även skolor, äldreträning och leksaks- och hobbymarknaden ingår i vår kundkrets.  

Behovet för produkter inom ovan nämnda sektorer är stor. Det finns många barn och ungdomar, med nedsatt förmåga av koordination och motorik, i behov av bra produkter.  Svenska Bordtennisförbundet har länge sökt vägar för att fånga upp intresset i tidigare åldrar.

Bordtennis utgör en mycket bra idrott för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och utvecklingshandikapp. Här finns en stor kundgrupp.  

Behov och marknad finns både nationellt som internationellt. 

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end id=”” class=”” style=””]

Marie Paulson, Innovatör av Swing Ping Pong

Marie Paulson, Innovatör av Swing Ping Pong

[/ezcol_1third_end]