Produkten har flera målgrupper, där behov för upprepad frivillig aktivitet föreligger.

  • Barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning
  • Bordtennisföreningar – nybörjarbordtennis
  • Träning inom handikappidrotten
  • Skolidrott
  • Specialpedagogiskt hjälpmedel
  • Lek – barn från 3 år
  • Aktivitet för inneliggande barn.
  • Habiliteringen
  • Strokerehabilitering och rehabilitering vid andra förvärvade hjärnskador.
  • Äldreträning

Produkten har presenterats och testas i olika sammanhang, bl.a. vid utbildning för habiliteringspersonal från Halland och Skåne, Öppet hus på Sjukhuset i Varberg, träningsskola i Borås, föräldramöte på träningsskola i Borås, idrottsgala för bordtennisledare inom Västergötlands Bordtennisförbund, Svenska Bordtennisförbundet, bordtennisförening, workshops och seminarier vid SNAFA tvådagars konferansen vid Högskolan i Halmstad och på rehabiliteringen på Sunnas Sjukhus i Oslo.

Vid information och tester av produkten har deltagarna varit mycket positiva. Swing Ping Pong som träningsredskap är, enligt Högskolan i Halmstad, förankrat i läroplanen i det att den ger tillfälle att pröva på de vanligaste idrotterna, av vilken pingis är en.