ALLA kan lyckas med Swing Ping Pong!

Bollen kommer alltid kommer tillbaka till användaren.

Stärker och skapar nya nervsynapser.

En rolig och lättanvänd produkt – för träning och lek i hemmet, träningslokalen och i skolan – som ger alla möjlighet att ha kul med världens bästa leksak – bollen.

Repetitiv koordinationsträning för öga och hand. Ett träningshjälpmedel för barn med och utan funktionsnedsättning, personer med förvärvad hjärnskada och äldreträning.

Träningsredskapet Swing Ping Pong har patent, mönsterskydd och varumärkesskydd.

Fördelar

  • Tränar upp öga och handkoordination, motorik och koncentration.
  • Träning stående, sittande, liggande – i hemmet, skolan och träningslokalen.
  • Stå bakom och hjälp till med rörelserna i början.
  • Träning på egen hand eller tillsammans.
  • Förmedlar känslan av livsglädje, att lyckas och att kunna
  • Träning att hitta nya lägen ”mellan full kraft eller ingen kraft”.
  • Träning även för personer med liten muskelstyrka.
  • Bollen behöver inte hämtas om man missar.

Läs om fler fördelar!

Forskning

För att stärka och skapa nya förbindelser mellan nervsynapser krävs en frivillig, repetitiv träningssituation. Detta innebär att handlingen måste upplevas givande och rolig för att vilja utföras. Man måste också se att man kan lyckas med det man gör.

I samarbete med Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan Halmstad, har uppfinningen legat till grund för ett forskningsarbete kring dess nytta inom barnhabiliteringen.

                                                                          Läs mer…
Se film från forskningen…

GG Smile – på Högskolan

Under SNAFA konferensen på Högskolan i Halmstad hösten 2012 höll GG Smile i två workshops med Swing Ping Pong.

Lars Kristén, forskare på Högskolan i Halmstad, redogjorde under två seminarier för forskningsstudien på träningsredskapet.

SNAFA (Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet)

 Läs mer om konferensen under ”nyheter” …
 Se film från konferensen…
 Läs mer under ”Forskning”…

 

Utbildningsdag

Våren 2012 presenterades Swing Ping Pong på SNAFA utbildning på Habiliteringen, Sjukhuset i Halmstad. Idrottslärare från forskningsprojektet kring Swing Ping Pong höll i presentation och övningar.

Läs mer om utbildningsdagen under ”nyheter” …

Se film från utbildningsdagen…

Kommentarer

Jag vill ha en hemma också

Jimmy, deltagare under forskningsstudien 

Barnen framställs som vinnare med hjälpmedlet och undervisningssituationen underlättas.

Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad 

Vi har schemalagt träning med Swing Ping Pong fyra gånger i veckan.”

Byttorpskolans Träningsskola år 2-4, Borås 

Vi skall använda Swing Ping Pong vid våra sommarläger.

Habiliteringen, Skåne 

Ett kreativt och lättillgängligt sätt att ge barn och ungdomar motorisk träning och känna livsglädje.

Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad 

Läs alla kommentarer…