Med Swing Ping Pong i klubben underlättas nybörjarträningen och rekryteringen av barn till pingisskolan. Barnen lär sig snabbare att träffa bollen och få in rörelsemönstret. Bollen kommer alltid tillbaka till barnet och koordinationen mellan öga och hand stimuleras liksom motoriken. Barnet upplever känslan av att kunna och att lyckas.

Swing Ping Pong gör det lätt för tränaren att stå bakom barnet och visa slagen och rörelserna i början. Spelarna kan låna eller köpa swing Ping Pong av klubben eller köpa från www.ggsmile.com för att öva hemma mellan träningstillfällena. Svenska Bordtennisförbundet har stöttat utvecklingen av träningsredskapet.

Träningsredskapet Swing Ping Pong har patent, mönsterskydd och varumärkesskydd.

Fördelar

  1. Pingisträning redan från 3-års.
  2. Bollen kommer alltid tillbaka!
  3. Träffa, skär, överskruva, studsa, höj, sänk…
  4. Används vid träning i klubben, skolan och hemmet.
  5. Fånga intresset för pingis tidigt – ta med Swing Ping Pong vid besök i skolan.
  6. Ger alla möjlighet att lyckas med världens bästa leksak – bollen.

 fler fördelar!

Forskningen

Enligt forskarna på Högskolan i Halmstad är Swing Ping Pong den första bordtennisrelaterade produkten som legat till grund för ett forskningsprojekt.

Forskarna avser även att skriva en artikel för publicering i en internationell vetenskapsskrift.

För att stärka och skapa nya förbindelser mellan nervsynapser krävs en frivillig, repetitiv träningssituation.

Mer om forskningen… Se film från forskningen…

Kommentarer

Jag vill ha en hemma också

Jimmy, deltagare under forskningsstudien

När jag såg prototypen första gången trodde jag att bollbanan skulle göra det svårt. När jag testade Swing Ping Pong, sa jag spontant: – Detta måste vi ha i Herrljunga.

Bengt Stenqvist, Steg 3 tränare i Herrljunga BTK och ÖSTK 

Swing Ping Pong bör vara intressant att använda för alla föreningar som sysslar med nybörjarträning. Den lämpar sig lika bra för träning i en förening och hemma. Swing Ping Pong är enkel att använda och bara fantasin sätter gränser för hur den kan användas. Med hjälp av innovationen kan tränare på ett enkelt och lekfullt sätt göra det lättare att lära ut, träna upp både koordination och motorik samt en bra grundteknik

Tomas Andersson Svenska Bordtennisförbundet, Bästa 4:an

Barnen framställs som vinnare med träningshjälpmedlet och undervisningssituationen underlättas.

 Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad

Alla kommentarer…

GG Smile – på Högskolan 

Under SNAFA konferensen på Högskolan i Halmstad hösten 2012 höll GG Smile i två workshops med Swing Ping Pong. Lars Kristén, forskare på Högskolan i Halmstad, redogjorde under två seminarier för forskningsstudien på träningsredskapet.

 Mer om konferensen under ”nyheter” …  Se film från konferensen…  Läs mer under ”Forskning”…

Utbildningsdag

Våren 2012 presenterades Swing Ping Pong på SNAFA utbildning på Habiliteringen, Sjukhuset i Halmstad. Idrottslärare från forskningsprojektet kring Swing Ping Pong höll i presentation och övningar.

Mer om utbildningsdagen under ”nyheter” … Se film från utbildningsdagen…